fbpx

vitaminshop.am ինտերնետ-խանութում ապրանքների վաճառքի կանոնները

 1. vitaminshop.am ինտերնետ-խանութում ապրանքների վաճառքը կարգավորվում է հետևյալ օրենսդրական ակտերով.
  • Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք.
  • Հայաստանի Հանրապետության օրենքն առևտրի և ծառայությունների մասին
  • Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» առ 20 հուլիսի 2001 թ.
 2. Կայքում տեղակայված ապրանքները նախատեսված են անձնական սպառման համար:
 3. Պատվերը ձևակերպվում է vitaminshop.am ինտերնետ կայքի միջոցով (www.ser-holding.com):
 4. Սպառողն իրավունք ունի վճարել ապրանքի համար անկանխիկ եղանակով:
 5. Ոչ կանխիկ վճարումը կարող է կատարվել բանկային փոխանցմամբ` vitaminshop.am կայքում նշված «Առաքում և Վճարում» բաժնում սահմանված կարգով: Վաճառողի հաշվին գումար փոխանցելու ծախսերը կրում է Գնորդը:
 6. Ապրանքներից Սպառողի հրաժարվելու դեպքում Սպառողը կարող է բողոքարկել և հետ պահանջել գումարը: Սպառողի բողոքը կբավարարվի միայն այն դեպքերում երբ՝ ապրանքը չի համապատասխանում նկարագրությանը, երբ կապացուցվի, որ ապրանքը Սպառողին է հասել ոչ պատշաճ վիճակում, երբ առաքման ժամանակը լրացել է, բայց ապրանքը դեռ չի հասել Սպառողին։ Գումարի հետ վերադարձը և հետվերադարձի քննությունը կարող է տևել մինչև 20(քսան) աշխատանքային օր։
 7. Ապրանքների արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման կանոնները նշված են Ապրանքների պիտակների վրա կամ շահագործման հրահանգներում:
 8. Կատարվում է որակյալ ապրանքների փոխանակում և վերադարձ, եթե նշված արտադրանքը չի եղել օգտագործման մեջ, պահպանվում է ներկայացված ապրանքի տեսքը, սպառողական հատկությունները, կնիքները, գործարանային պիտակները, սպառողին տրված դրամական միջոցների ստացումը, որը տրվել է vitaminshop.am ինտերնետ խանութում վաճառված ապրանքների հետ միասին: Գնորդը իրավունք չունի մերժել որակյալ ապրանքները, որոնք ունեն անհատապես սահմանված հատկություններ, եթե նշված ապրանքները կարող են օգտագործվել բացառապես այն գնորդի կողմից, որը գնում է այն: